Sponsored Link:

Page Analysis

justice.government.bg

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Official government site tells about the government and the country in general. Includes the history of the country, some basic statistics, national symbols, public holidays, and a map of the districts as well as speeches by the prime minister and ot
http://justice.government.bg/
584 ratings.974 user reviews.
 • Links: 104
 • Speed: (1.055 seconds) 27% of sites are slower.

Web page information

 1. Title
  МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 2. < meta > Description
  Official government site tells about the government and the country in general. Includes the history of the country, some basic statistics, national symbols, public holidays, and a map of the districts as well as speeches by the prime minister and ot
 3. Keywords hit in search results
  about aboutus access actual address agargaon analysis animal answers anyone appeal authorities bangla before bgcitizen@justice bozhidar bulgaria bulgarian citizens citizenship compensation compensation@justice computer contact court crime cycle defendants department detailed dhaka directorate domain domicile email ending event every government information inmates internet ireland issue justice language latest letters libraries lipsiot mahbub makes mayor microsoft minister@mzh ministry mjeli municipalities murshed nagar national notifications obtaining option outlook passport persons place please pr@justice prisons proceedings prosecutor protected protest provides public republic sarani sayed select shared slavianska sofia spasov@justice state states structure survey thanks three united valid victim victims voice website welcome where yahoo
 4. Search Engine Recommended Keywords
  Ministry of Justice in Bulgaria, Ministry of Justice BG, Ministerstvo Za Pravda BG, Mjeli Government BG, Justice BG, Government BG, Yukon Department of Public Safety, Ministerstvo Za Pravosudie,
 5. Captured Content
  Устройствен правилник на министерството. Проекти на нормативни актове. Правилници, инструкции и заповеди. Търсене в преписки за българско гражданство. Записване за подаване на документи за промяна на гражданството. Дирекция Българско гражданство - дейности. Процедура за промяна на гражданство. Получаване на удостоверения в изпълнение на указ. Международна правна закрила на детето. Специални мерки за осиновяване. Съвет по международно осиновяване. Централен регистър на особените залози. Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност. Единен регистър на медиаторите. Проверка на удостоверяване с Апостил (APOSTILLE) на документи за чужбина. Централно бюро - Съдимост. Списък на синдиците (стара версия). Складов регистър при публичен склад. Преведени решения на ЕСПЧ по български дела. Изпълнение на решенията на ЕСПЧ. Документи по права на човека. Механизъм за сътрудничество и оценка. Международни програми и проекти. Препоръки на Комитета на министрите на Съвета на Европа. Практика по дисциплинарни производства. График за изпити за юридическа правоспособност. Съобщения за провеждане на изпит за юридическа правоспособност. Министър Христо Иванов иска предложения от ръководствата на затворите за кандидатстване по европейски проекти. Срок от една седмица даде министърът на правосъдието Христо Иванов на началниците на затвори, да проведат срещи с представителите на Синдиката на надзирателите в България, за да се прецени дали може, като изключение, да се приложи 24-часов режим на работа на надзорно-охранителния състав. Проект на Наказателен кодекс. Очакваме Вашите мнения, коментари, предложения на адрес nk@justice. Решение на Министерски съвет 50 от 31.01.2014 г. за одобряване проект на Наказателен кодекс. Електронно свидетелство за съдимост. За да подадете заявление за издаване на електронно свидетелство съдимост или да достъпите Вашите заявления и свидетелства, Ви е необходим квалифициран електронен подпис за физическо лице. Антикорупция - горещ телефон. Получените сигнали и предложения се обработват от държавни служители, които имат достъп до работа с класифицирана информация, ниво "СТРОГО СЕКРЕТНО". Агенцията по вписванията е създадена на 31 юли 2004 г. От създаването си получава правомощия да води имотния регистър, а по-късно - Търговския регистър, Булстат и Регистъра на имуществените отношения на съпрузите. Национално бюро за правна помощ. Националното бюро за правна помощ е създадено със Закон за правната помощ. Правната помощ се организира от Националното бюро за правна помощ (НБПП) и адвокатските съвети. Министерството на правосъдието гарантира спазването на общите стандарти за качество на административното обслужване в държавната администрация. ДП Фонд затворно дело осъществява управление на дейностите, свързани с подобряване на условията за изпълнение на наказанието лишаване от свобода, повишаване обхвата на трудовата заетост на лишените от свобода. Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления е създаден по силата на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления. Конкурси за незаети длъжности по служебно и трудово правоотношение.
 6. Captured Keywords
  контакти, полезни връзки, министерство, министър, политически кабинет, стратегически документи, структура, търгове, история, новини, последни новини, интервюта, нормативни, актове, нормативни актове, кодекси, закони, постановления, наредби, българско, гражданство, българско гражданство, необходими документи, протоколи, закрила, на детето, международни осиновявания, регистри, права, на човека, бюлетин, връзки, международна, дейност, международна дейност, международно сътрудничество, съдебна, власт, съдебна власт, отчети, вещи лица, юридическа, правоспособност, юридическа правоспособност, обща информация, електронно свидетелство, за съдимост, government, виж повече, административни услуги, държавно предприятие, подпомагане на, кариери

DMOZ Directory Information

 • Directory Title:
  Counsel of Ministers
 • Directory Description:
  Official government site tells about the government and the country in general. Includes the history of the country, some basic statistics, national symbols, public holidays, and a map of the districts as well as speeches by the prime minister and ot
 • Keywords:
  Bulgarian
 • Categories:
  1. Regional → Europe → Bulgaria
  2. Regional → Europe → Bulgaria → Government
  3. World → Bulgarian → Общество → Държавни институции → Министерства
 

Sub domains:

%Sub Domain:% of PageViewsPageViews per User
8.2%mlsp.government.bg13.0%6.9
9.6%minedu.government.bg11.7%5.3
2.7%sac.government.bg11.7%18.7
6.9%government.bg5.7%3.6
2.7%mc.government.bg5.7%9.1
4.1%az.government.bg5.4%5.7
9.6%investbg.government.bg4.4%2.0
4.1%customs.bg4.1%4.4
8.0%mfa.government.bg4.1%2.2
3.6%justice.government.bg4.0%4.9
4.1%mzgar.government.bg3.8%4.0
5.2%gb.government.bg3.6%3.0
5.5%moew.government.bg2.8%2.3
5.5%mi.government.bg2.5%2.0
2.7%mh.government.bg2.5%4.0
4.1%sme.government.bg2.2%2.3
2.7%mrrb.government.bg1.9%3.0
1.3%tourism.government.bg1.9%6.2
2.7%mzh.government.bg0.9%1.5
1.3%dti.customs.bg0.9%3.1
3.2%cris.government.bg0.7%1.0
2.7%aba.government.bg0.6%1.0
2.7%mdaar.government.bg0.6%1.0
2.7%mtc.government.bg0.6%1.0
2.7%opac.government.bg0.6%1.0
2.7%vn.government.bg0.6%1.0
1.3%asp.government.bg0.3%1.0
1.3%bl.government.bg0.3%1.0
1.3%daits.government.bg0.3%1.0
1.3%mjeli.government.bg0.3%1.0
1.3%naas.government.bg0.3%1.0
1.3%nchi.government.bg0.3%1.0
1.3%ophrd.government.bg0.3%1.0
1.3%solvit.government.bg0.3%1.0
1.3%sun450.government.bg0.3%1.0
1.3%yambol.government.bg0.3%1.0
Justice.Government.bg - AboutUs Wiki Page
Find detailed information about Justice.Government.bg - like contact info, an SEO analysis and ... We survey every domain on the Internet ending in .com, .net, or .edu to ...
http://www.aboutus.org/Justice.Government.bg
Microsoft Outlook Web Access
Public or shared computer : Select this option if you use Outlook Web Access on a public computer.
http://www.justice.government.bg/mail
Directorate "Bulgarian Citizenship" - Ministry of justice - Structure
... of the Republic of Bulgaria for issue or non-issue ... Makes notifications to the municipalities or mayor ... 359 2) 933 32 49; 933 32 01 E-mail: bgcitizen@justice.government.bg For ...
http://www.justice.government.bg/structure.aspx?cc=en&page=16
Welcome to the United States Department of Justice
The U.S. Department of Justice home page provides access to the latest news from the ... when defendants and inmates cycle in and out of our prisons two, three, or four ...
http://www.justice.gov/
Government.
Justice: www.mjeli.government.bg: pr@justice.government.bg: Address 1040 Sofia 1 Slavianska Str. ... eu citizens will need only a valid id card or passport to ...
http://old.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0150&n=5&g=
COMPENSATION TO CRIME VICTIMS BULGARIA
Obtaining compensation from the state or by a ... Е-mail: compensation@justice.government.bg; g.spasov@justice ... or persons with whom the victim is in actual ...
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/manual_cv_bul_en.pdf
HCCH | Authorities
... email protected] Website: www.justice.government.bg Language(s) of ... the public prosecutor in the place of domicile or ... event of proceedings before the Court of Appeal or ...
http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authprint&cid=91
National Libraries? - Yahoo! UK & Ireland Answers
the_lipsiot (or anyone else) - Can you tell me where you got this from? Thanks ... 32 Justice Sayed Mahbub Murshed Sarani Sher-e-Bangla Nagar (Agargaon) Dhaka 1207
http://uk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20061123054322AArzW41
Animal Voice: Justice for Bozhidar
Please, call or send your protest letters to the Bulgarian ... moew.government.b g; minister@mzh.government.bg; pr@justice.government.bg; b_dimitrova@justice ...
http://theanimalvoice.blogspot.com/2011/09/justice-for-bozhidar.html
Ministry of Justice – central authority
B_Notev@justice.government.bg Judicial authorities: The competent Bulgarian Courts, the ... accompanied by a translation into Bulgarian, or in the absence of such, by ...
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/pc-oc/Country_information1_en_files/Bulgaria%20%20mutual%20legal%20assistance%20in%20criminal%20matters.pdf
No Coupons found for this website.

500 characters left

Your Review: (5 out of 5)
refresh captcha


Reviews
Server Information
IP Address: 212.122.186.115
Server:Microsoft-IIS/7.5
Powered By:ASP.NET
ASP.net version:4.0.30319
Traffic% of Internet UsersReach
1 day: 54,450 0.0032% 60,952
7 days: 49,800 0.0032% 55,922
1 month: 51,547 0.00317% 56,548
3 months: 48,172 0.00331% 53,046
PageViews% of Internet PageViewsPage Views Per User
1 day: 67,317 0.00013% 4.3
7 days: 52,661 0.000146% 4.7
1 month: 55,733 0.000133% 4.4
3 months: 50,493 0.000143% 4.41
UsersCountryRank Within Country% of overall PageViews
83.8%Bulgaria9389.8%
1.7%USA484,2741.0%
1.2%Great Britain (UK)164,3830.8%
1.0%F.Y.R.O.M. (Macedonia)1,9240.8%
12.4%Other Countries~7.7%
UsersCityRank in City% of overall PageViews
42.9%Sofia (Bulgaria)8147.1%
7.6%Varna (Bulgaria)956.5%
5.9%Plovdiv (Bulgaria)904.0%
2.1%Burgas (Bulgaria)2241.4%
1.6%Rousse (Bulgaria)2071.4%
1.5%Skopje (F.Y.R.O.M. (Macedonia))8651.0%
1.2%Blagoevgrad (Bulgaria)553.8%
1.1%Pleven (Bulgaria)1241.3%
1.1%Sumen (Bulgaria)1180.8%
1.1%Yambol (Bulgaria)1230.8%
1.0%Stara Zagora (Bulgaria)1312.1%
0.9%Gabrovo (Bulgaria)1550.8%
0.8%Tarnovo (Bulgaria)1420.7%
0.8%Haskovo (Bulgaria)941.1%
0.8%Teteven (Bulgaria)71.1%
0.8%Sandanski (Bulgaria)800.7%
0.7%Silistra (Bulgaria)1350.3%
0.6%Kazanlak (Bulgaria)3300.3%
0.5%Sliven (Bulgaria)1240.9%
0.5%Dobric (Bulgaria)2510.4%
0.5%Karlovo (Bulgaria)220.7%
0.4%Lyuben Karavelov (Bulgaria)1340.4%
0.4%Pernik (Bulgaria)850.2%
0.4%Pomorie (Bulgaria)490.7%
0.3%Asenovgrad (Bulgaria)1750.4%
0.3%Isperih (Bulgaria)70.4%
0.3%Kliment (Bulgaria)180.3%
0.3%Vidin (Bulgaria)610.3%
23.8%OTHER ~20.1%
Site Disclaimer:

All trademarks are the property of their respective owners. The facts, figures, reviews, records, stats, and other data presented on this page is for suggestion and information purposes only. PageSpan.com is not responsible for any incorrect or incomplete information. PageSpan.com does not take responsibility for any user-reviews of websites inside its resource and reserves the right to keep or remove those. It is highly recommended that you review all the data for accuracy.